T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - İstanbul Lisesi

OKUL SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ İLANI DUYURUSU

        İSTANBUL LİSESİ SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ İLANI              

1)- İşin Niteliği ve Yeri : İstanbul Lisesi öğrenci taşımacılığı, öğrencilerin evlerinden alınarak okula-okuldan alınarak evlerine götürülmesi.

2)-Şartname ve eklerinin nereden hangi şartlarda alınacağı: Şartname ve ekleri İstanbul Lisesi Okul Müdürlüğünden 27 Ağustos 2018-03 Eylül 2018 tarihleri arasında mesai günleri  13:00-15:00 saatleri arasında alınacaktır.

3)-Servis çalışma işinin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: Servis çalışma işi İstanbul Lisesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı başlamak koşulu ile 3 (üç) yıl Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi doğrultusunda, okul idaresince belirlenen okul giriş –çıkış saatleri baz alınarak yapılacaktır.

4)-İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

a)-Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi ,

b)-Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve /veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c)-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından servis çalıştırması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ,

ç)-Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d)-Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

e)-Tahdit ve /veya tahsisi uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

f)-Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE  kodlu faaliyet belgesi,

g)-Hazırlanan  dosya ve evrakların kapalı zarf içerisinde tutanak karşılığında en geç 03 Eylül 2018 saat 13:00 ‘e kadar Taşımacıyı Tespit Komisyonu’na teslim edilmesi gerekmekte olup, eksik evrak ve zamanında teslim edilmeyen dosyalar işleme alınmayacaktır.

                                                                                                                                

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          Fatih GÜLDAL

                                                                                                                                    Müdür

                   

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 27.08.2018 - Güncelleme: 27.08.2018 17:11 - Görüntülenme: 565
  Beğen | 0  kişi beğendi