T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - İstanbul Lisesi

Selamlaşma, Hitap Etme, Telefonla Konuşma

Karşılama Selamlaşma ve El Sıkma Konularında Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları:Selam; yaş cinsiyet ve makam durumuna göre saygı ve incelik ifade eden bir davranıştır. Küçüğün büyüğü Aynı yaşta olanların birbirlerini selamlamaları sevgi ve saygının bir ifadesi olarak değerlendirilir.
Karşılamam Selamlaşma ve El Sıkmada Uyulması gereken bazı kurallar şunlardır:
--Selamlaşma sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınmak gerekir.
--Devlet büyüklerine (cumhurbaşkanı başbakan bakan vali gibi) karşı bir saygı ifadesi olarak yolda geçerken veya karşılaşılan herhangi bir yerde baş eğilerek selam verilir. Aynı şekilde törenlerde de bayrağımız büyük bir gururla ayakta selamlanır.
--Selamlaşma; baş eğilerek el kaldırılarak şapka çıkartılarak olduğu gibi sözle de olur. Birisiyle sabah karşılaşıldığında günaydın akşam karşılaşıldığında iyi akşamlar seyahat sırasında karşılaşıldığında iyi yolculuklar demek suretiyle selamlaşılabilinir.
--Gerek ilk tanışmada ve gerekse selamlaşma sırasında özellikle erkeklerin dikkatli olması gerekir. Bayan elini uzatmadıkça erkeğin elini uzatması hoş karşılanmaz.
--El sıkışmada üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları bunu gören alt makamlarda olan bayan veya bayların ellerini uzatarak tokalaşmaları genel görgü kurallarındandır.
--Selamlanan kişinin yanında bulunanlar selam vereni tanımasalar bile selamlanan kişi ile birlikte selam almaları nezaket kuralıdır. Ancak içten gelen nezaket makbuldür. Bu nedenle selamlaşmaların nazik hareketlerle yapılması değer taşır.
--Tanıdık iki kişinin sokakta karşılaşmaları halinde birbirlerini selamlamaları yolu işgal etmeden bir kenara çekilerek konuşmaları veya yolda yürüyerek konuşmalarını sürdürmeleri yerinde olur.
--Erkeğin bayanı; gencin yaşlıyı; kıdemsizin kıdemliyi; gelenin orada bulunanları; ayrılanın ayrıldığı yerde kalanları selamlaması gerekir.
El sıkma bir dostluğun samimiyetin ifadesidir. O nedenle el sıkma sırasında ne kuvvet denemesi yaparcasına fazla sıkılması ne de elin uzatılıp bırakılması doğrudur. Doğru olan elin muhatabın elini kavrayacak şekilde tutulmasıdır. El sıkmada soğuk davranmak eli hiç kıvırmadan kaskatı uzatıp el sıkışmak muhatap tarafından iyi karşılanmaz hoşnutsuzluk yaratır. El sıkarken olumsuz davranışların meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.
Karşılama veya uğurlama sırasında kişinin yüzünden tebessümü eksik etmemesi gerekir.
Bir grubu karşılama sırasında; grubu karşılayan kişi karşıladığı gruptaki insanlardan bir kısmını tanımayabilir. Bu gibi durumlarda tanıdık olan kişi veya kişilerin yanındakileri karşılayan kişi ile tanıştırmaları gerekir.
Kalabalık yerlerde tanıdıkların birbirleriyle selamlaşmalarına karşın tanıdık olmayanların selamlaşması Kuralları:mümkün olmamaktadır. Ancak şehir dışında tenha yerlerde ve iş için gidilen herhangi bir yerde karşılaşan insanların birbirleriyle selamlaşmaları yerinde olur. Selamlaşma sırasında başkalarını rahatsız edici konuşma veya davranışlardan kaçınılır

 


Hitap Etmede Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları:Hitap etme; etkili söz söyleme karşı tarafı etkileme anlamı taşır. İnsanlar isteklerini sözle karşı taraf
iletirler. İletişim aracı olarak kullanılan dilin insanları etkileyecek şekilde kullanılması insan ilişkilerini kolaylaştırır. Bu nedenle kullanılan sözcüklerin çok iyi seçilmesi ve kullanılmasında büyük yarar vardır.
Sosyal ilişkilerde insanlar hitap etmeleri gereken kişilerin bulundukları yer veya makama göre farklı hitap şekilleri kullanılır.
Konuşma bir kültür zeka bilgi ve görgü işidir. Her şeyde olduğu gibi konuşmanın da belli kuralları vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. Kişiler arasında yapılan konuşmalarda:
--Muhatabın düzeyine göre uygun hitaplar seçilmesi sert ifadelerden kaçınılması;
--Argo sözcüklerin kullanılmaması;
--Yeni tanışılan kişilere karşı mesafeli davranılması;
--Yüksek sesle ve hızlı konuşma yolunun tercih edilmemesi;
--Muhatabın kültür seviyesine uygun bir dil kullanılması;
--Davranışların söylenenleri doğrular nitelikte olması;
--İncelenip kesin bilgi edinilmemiş konularda kessin söz söylemeden kaçınılması;
--Kişinin kendisinden çok söz etmemesi muhatabı mihnet altında kalacak duruma düşürmekten sakınması;
--Muhataba da konuşma hakkı tanınması ve bunun davranışlarla da gösterilmesi;
--Samimi güvenilir sakin ve doğal davranışlar içinde kalınması;
--Çeşitli konuşmalardan öğrenilen sırların saklanması; her yerde ileri geri söz sarf edilmemesi;
--Topluma karşı yapılan hitapların etkili olması için önceden gerekli hazırlıkların yapılması;
--Toplumca yanlış anlaşılabilecek konuşmalardan kaçınılması;
--Topluma hitap edecek kişinin gerekli ön hazırlık yaparak kürsüye çıkması;
--Konuşmacının; konusunu dinleyenleri etkileyecek şekilde anlatması gerektiğinde kısa sorular sorarak dinleyenlerin dikkatlerini toplaması ve konuşmaları beklenen sonuca sürecek şekilde bitirmesi;
--Konuşmacının tutarsız kuşkulu çekingen kararsız davranışlarla dinleyicileri sıkmaktan kaçınması; gerekir

 

 

Telefon Konuşmaları ve Uyulması Gereken Görgü Kuralları:Telefon konuşması belli bir kültürü ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekli kurallardan
.birisi de telefon konuşmalarıdır. Telefonla konuşurken uyulması gerekli kurallar şu şekilde sıralanabilir:
--Telefon edenin karşıdakine kendisini tanıtması;
--Sekreter aracılığı ile yapılan telefon görüşmelerinde astın telefonunun üst makamda olana bağlanması;
--Ölçülü ve nazik bir dil kullanılarak isteğin uygun bir ses tonu ile anlatılması;
--Telefon konuşmalarında ahizenin alınması ve yerine yavaşça konulması;
--Sabah saat 10.oo dan önce akşam saat 22.oo dan sonra telefon etmemeye özen gösterilmesi;
--Telefonda gizli konuların konuşulmaması;
--Cep telefonlarının uygun olmayan yer ve zamanlarda kapalı tutulması;

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 22.02.2013 - Güncelleme: 17.10.2017 15:33 - Görüntülenme: 4767
  Beğen | 0  kişi beğendi